Wij verzorgen ook onderhoud aan de blusmiddelen. Deze bestaat uit:

 • Controle van borgpen en indicatievoorzieningen
 • Controle van drukmeters
 • van het uiterlijk van het blustoestel
 • wegen van het blustoestel
 • van de slang en het spuitstuk
 • van de bedieningsinstructies
 • openen van het blustoestel en inspecteren van het blusmiddel en gaspatroon (alleen bij blussers met inwendig gaspatroon)
 • van alle onderdelen op werking en bruikbaarheid
 • van het bedieningsmechanisme
 • vervangen van relevante O-ringen, sluitringen en slangmembranen
 • assembleren van het blustoestel
 • invullen en opnieuw plaatsen van het geldig onderhoudsetiket.

Naast deze jaarlijkse werkzaamheden dienen er ook nog conform dezelfde NEN 2559 / EN-3 normen aanvullende werkzaamheden en controles te worden uitgevoerd bij 5, 10 en 15 jaar. Het zogenaamde uitgebreid onderhoud en revisie. Zodra de blusser zijn 20e levensjaar bereikt heeft mag de blusser niet meer goedgekeurd worden en dient deze afgevoerd en op een deskundige manier onklaar gemaakt te worden.

Hieronder volgt een opsomming van de werkzaamheden welke per type blusser uitgevoerd dienen te worden:
Bij het extra onderhoud worden de normale handelingen uitgevoerd als bij het jaarlijks onderhoud, alleen worden er dan nog de aanvullende handelingen zoals onderstaand omschreven uitgevoerd:

Poederblussers:

Bij revisie op 10-jarige leeftijd: Leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe poeder.

CO2 Blusser:

Bij revisie op 10-jarige leeftijd: Leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, ijken en hervullen met nieuwe CO2.

Sproeischuimblusser:

Bij het uitgebreid onderhoud op 5-jarige leeftijd: Leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe schuim.
Bij revisie op 10-jarige leeftijd: Leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe schuim.
Bij het uitgebreid onderhoud op 15-jarige leeftijd: Leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe schuim

Brandslanghaspel:

Elke brandslanghaspel dient na onderhoud en service direct weer gebruiksklaar te zijn, indien dit niet mogelijk is in verband met een groter onderhoud of afkeur dient dit direct te worden aangegeven op de haspel met de tekst “niet gebruiksklaar”. De gebruiker dient schriftelijk hiervan op de hoogte te worden gesteld en binnen 24 uur hier actie op te ondernemen.

Elke 5 jaar dient de brandslang te worden onderworpen aan een drukproef met de maximale toelaatbare werkdruk.

Wilt u meedoen in het jaarlijkse onderhoudsplan, klik dan hier voor meer informatie.