Een beginnende brand in uw bedrijf of woning kunt u in veel gevallen zelf blussen met een geschikte brandblusser. Meer dan 85% van de branden in gebouwen wordt met draagbare brandblussers succesvol bestreden. Een brand gaat vaak sneller dan u denkt… in 40 seconden kan een woonkamer al in lichterlaaie staan, zoals u kunt zien op onderstaande video.

Wilt u weten hoe het in uw bedrijf of woning er voor staat? Stel uzelf dan de volgende vragen…

1. Hebben we voldoende blusmiddelen om overal een beginnende brand te kunnen blussen?

Een brandblusser op de eerste etage is niet voldoende om een beginnende brand op de derde verdieping te blussen. U zult nooit op tijd zijn…

2. Weet iedereen waar de blusmiddelen zijn en hoe ze gebruikt moeten worden?

Blusmiddelen moeten:

 • een vaste plaats aan de muur hebben
 • goed zichtbaar zijn
 • goed toegankelijk zijn
 • door iedereen te gebruiken zijn
 • klaar zijn voor direct gebruik
 • goedgekeurd zijn

3. Worden de blussers door een gecertificeerd bedrijf onderhouden en gecontroleerd?

Wanneer dit niet het geval is zou het kunnen dat de brandblussers en brandslanghaspels weigeren te functioneren, op het moment dat u ze nodig heeft, met alle gevolgen van dien.

Heeft u de juiste brandblussers?
Er zijn verschillende blusmiddelen…

Brandslanghaspel:
De brandslanghaspel moet lang genoeg zijn om alle hoeken van uw woning of bedrijf te kunnen bereiken. Water is het meest doelmatige blusmiddel voor vaste stoffenbranden, zoals hout, papier, en textiel. Gebruik NOOIT water om een brandende olie of vet brand te blussen of branden waar elektriciteit bij in het spel is.

Draagbare brandblussers:

 • Schuimblussers: deze zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer gebruikersvriendelijk en effectief. Bovendien is de nevenschade nihil en wordt het milieu door de blusstof niet of nauwelijks belast. De blussers hebben een uitstekende bluscapaciteit op vaste-stofbranden. Ook bij vloeistofbranden is een (sproei)schuimblusser effectief. Door de schuimvorming wordt de brandende vloeistof afgedekt en wordt het vuur gedoofd.
 • Poederblussers: De blussers kunnen overal ingezet worden voor het blussen van vaste-stofbranden, vloeistof- en gasbranden (brandklassen A, B en C). Zowel inzet bij hoge als ook bij zeer lage temperaturen is mogelijk. Ook het blussen van onder spanning staande apparatuur levert geen gevaar op. Rekening moet echter worden gehouden met de nevenschade van bluspoeder op elektronische en fijnmechanische apparatuur. Poederblussers moeten daarom alleen daar worden toegepast waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en de nevenschade van ondergeschikt belang is, zoals bijvoorbeeld in de (petro)chemische industrie.
 • CO2 blussers: Koolzuursneeuwblussers, ook wel CO2-blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en branden in onder spanning staande apparatuur. Het grootste voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achter laat bij gebruik. CO2 wordt daarom onder meer toegepast bij hoogwaardige elektronische apparatuur waar niet geblust mag worden met op water gebaseerde blusstoffen.

Blusdekens:
Een blusdeken is gemaakt van glasvezel, geïmpregneerde wol of ander ontbrandbaar materiaal. Het beste is een deken van minimaal 180 x 180 cm in een opberg box. Een blusdeken kan onder andere gebruikt worden bij:

 • een in brand geraakt persoon;
 • vlam in de pan;
 • laswerkzaamheden;
 • een brandende prullenbak.

Rookmelders:
Een rookmelder kan uw leven redden. De snelheid van een brand verrast mensen: in enkele minuten kan een beginnende brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand met verduisterende en giftige rook. Door die rook kan je binnen 3 minuten stikken. U begrijpt: elke seconde telt dan.

Zorg ervoor dat uw kleine blusmiddelen en rookmelders in een goede staat zijn en jaarlijks worden onderhouden.

Wij ondersteunen u hierbij en geven u de juiste adviezen over welke brandblusser het beste is om te gebruiken in uw bedrijfspand. Wilt u meer informatie, klik dan hier.